Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 2 | 151-166

Article title

Krytyczna ocena zasadności i możliwości wsparcia sprzętowo-technologicznego przez Polskę armii ukraińskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Critical Evaluation of Validity and Possibilities of Technical and Equipment Support of the Ukrainian Army by Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Konflikt zbrojny w Donbasie ujawnił katastrofalne przygotowanie armii ukraińskiej do prowadzenia działań bojowych. Wobec krytycznego rozwoju sytuacji na polu walki pojawiły się w Polsce propozycje dozbrojenia armii ukraińskiej uzbrojeniem z polskich zasobów oraz przeszkolenia jej personelu. Nie odpowiadają one realiom ukraińskim, ponieważ Ukraina ma często więcej nowszego sprzętu wojskowego niż Polska, była przed  wojną jednym ze światowych liderów eksportu broni, a co najważniejsze jej problemem nie jest brak uzbrojenia, tylko braki w wyszkoleniu wyższej kadry oficerskiej armii ukraińskiej. Celem artykułu jest zaprezentowanie lokalnych uwarunkowań w konfrontacji z polskimi możliwościami. Polskie propozycje pomagania Ukrainie muszą być dobrze skalkulowane, aby ich realizacja faktycznie wzmocniła siły zbrojne Ukrainy, a nie służyła jedynie do celów propagandowych.
EN
The armed conflict in Donbass revealed the catastrophic preparation of the Ukrainian army to carry out combat actions. Due to the critical course of events that took place on the battlefield proposals turned up in Poland to rearm the Ukrainian army with the arms taken from the Polish resources and to train its personnel. They do not comply with the Ukrainian reality, while very often Ukraine has more modern military equipment than Poland – before the war it was one of the world leaders of weapon export and what is the most important, its problem is not the lack of arms, but the gaps in the training of the higher-rank officers. The aim of the article is to present the local conditions as confronted with Polish possibilities. The Polish proposals of helping Ukraine must be well calculated, so that their execution indeed strengthens the armed forces of Ukraine and does not serve only as propaganda

Keywords

Year

Volume

9

Issue

2

Pages

151-166

Physical description

Dates

published
2019-12-28

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_2_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.