PL EN


2015 | 9 | 2 | 167-186
Article title

Pospolita przestępczość kryminalna w powiatach województwa dolnośląskiego w latach 2000–2012

Content
Title variants
EN
Common Crime in Districts of Lower Silesian Province in Years 2000–2012
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie, jak kształtowało się w województwie dolnośląskim w latach 2000–2012 zagrożenie przestępczością przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu. Omówione zostały podstawowe kategorie przestępczości pospolitej w oparciu o powszechnie stosowane statystycznie kategorie oceny tych zjawisk w odniesieniu do wszystkich powiatów. Należy pamiętać, że nie tylko Policja jest odpowiedzialna za rozpoznawanie i zwalczanie wszelkich form przestępczości. Z uwagi na dane, jakie zostały udostępnione prze Komendę Główną Policji oraz Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, autorka zanalizowała dynamikę przestępstw stwierdzonych wraz z postępowaniami wszczętymi i ich wykrywalnością.
EN
The aim of the article is to show what the crime threat to property, life and health looked like in the Lower Silesian province during years 2000–2012. The basic categories of common crime based on the widely used statistical categories of evaluating these phenomena with reference to all districts were discussed. It is necessary to remember that not only the police is responsible for recognising and fighting all the forms of crime. Taking into consideration the data which were made available to the writer by the Police Headquarters and the Provincial Police Headquarters in Wrocław the writer analysed the dynamics of crimes together with initiated proceedings and their detectability.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
167-186
Physical description
Dates
published
2019-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_2_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.