PL EN


2015 | 9 | 2 | 220-237
Article title

Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce. Założenia i praktyka

Content
Title variants
EN
Functioning of the Public Safety Answering System in Poland. Assumptions and Practice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The below text describes issues connected with the functioning of the Public Safety Answering System in Poland. The study indicates the direction of organisational, legal and technical undertakings that serve to build the national system of receiving the emergency calls and also presents statistic data. The basic purpose of the considerations is to set up rules of how the emergency number 112 in Poland should function and to investigate its practical dimension that aims to create an effective system of processing emergency calls. The methodological basis of the considerations is the assumption that the undertakings made within the creation of the operation system of the emergency number 112 contribute to the improvement of their effectiveness.
PL
Poniższy tekst opisuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Polsce. Opracowanie wskazuje kierunek przedsięwzięć organizacyjno-prawnych i technicznych służących budowaniu ogólnokrajowego systemu odbioru zgłoszeń alarmowych, a także prezentuje dane statystyczne. Podstawowym celem rozważań jest ustalenie zasad działania numeru alarmowego 112 w Polsce oraz zbadanie jego wymiaru praktycznego, zmierzającego do stworzenia skutecznego systemu obsługi wezwań alarmowych. Podstawą metodologiczną rozważań jest założenie, iż przedsięwzięcia podejmowane w zakresie tworzenia systemu obsługi numeru alarmowego 112 przyczyniają się do poprawy jego skuteczności.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
220-237
Physical description
Dates
published
2019-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_2_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.