Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 2 | 57-70

Article title

Konceptualizacja teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa

Content

Title variants

EN
Conceptualisation of Theories of Regional Security Complexes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia próbę konceptualizacji teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa (Regional Security Complex Theory, RSCT) na tle analizy ogólnej kondycji studiów nad bezpieczeństwem, zwłaszcza międzynarodowym. Omawiana teoria powstała na podstawie badań Kanadyjczyka Barry’ego Buzana w okresie 1983–2003, jest to więc podejście, które miało duże znaczenie dla kształtowania się tożsamości międzynarodowych studiów nad bezpieczeństwem (international security studies), jako subdyscypliny nauki o stosunkach międzynarodowych. Niniejszy szkic wskazuje również na implikacje teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa dla polskich osiągnięć badawczych w zakresie bezpieczeństwa regionalnego.
EN
The article presents an attempt to conceptualise the theory of regional security complexes (Regional Security Complex Theory, RSCT) in the light of the general condition on the security studies, in particular the international one. The discussed theory was created on the basis of the research of a Canadian – Barry Buzan during the years 1983–2003, so this is an approach, which had a big importance for shaping the identity of the international security studies. This outline indicates also the implications of the theory of regional security complexes for Polish research achievements as regards the regional security.

Year

Volume

9

Issue

2

Pages

57-70

Physical description

Dates

published
2019-12-11

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.