Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 2 | 116-132

Article title

Dokąd zmierza bezpieczeństwo w narodowym wydaniu: czy strategiczne przeglądy stymulują transformację w polskich siłach zbrojnych?

Content

Title variants

EN
Where Does the Security in the National Version Head For: Do Strategic Reviews Stimulate Transformation in the Polish Armed Forces?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zakończony w 2012 roku Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego stanowi solidną podstawę do modernizacji i transformacji sił zbrojnych,  które oczekują na implementację. Niestety, jak pokazują doświadczenia, wcześniejsze tego typu przedsięwzięcia: strategiczne przeglądy obronne oraz inne zamierzenia diagnostyczno-planistyczne zdominowane były przez naciski polityczne i nigdy nie wchodziły w życie. Doprowadziło to do stanu kryzysowego Sił Zbrojnych, które bez właściwego wsparcia ze strony najwyższych czynników decyzyjnych w kraju będą miały olbrzymie trudności z osiągnieciem interoperacyjności i kompatybilności z NATO i zapewnieniem własnej skuteczności.
EN
The Strategic Review of National Security, finished in 2012, constitutes a solid basis for modernisation and transformation of the Armed Forces, which await implementation. Unfortunately, as it is known from the experience, the earlier undertakings of this type, namely strategic defence reviews and other diagnostic and planning goals were dominated by political pressures and they never came into effect. It brought about the crisis of the Armed Forces, which, without the proper support from the highest-rank decision makers in the country will have huge difficulties to achieve interoperability, compatibility with NATO and the assurance of their own effectiveness.

Year

Volume

9

Issue

2

Pages

116-132

Physical description

Dates

published
2019-12-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2015_2_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.