PL EN


2016 | 10 | 1 | 209-221
Article title

Percepcja bezpieczeństwa personalnego wśród mieszkańców aglomeracji wrocławskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Perception of Personal Security Among Residents of Wrocław Agglomeration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the level of security as perceived by Wrocław inhabitants. The conducted research revealed that Wrocław is a safe city in the opinion of Wrocław residents. The threats that are perceived as primary are the natural threats, in particular a flood. However, the most probable phenomena taking place in the direct surrounding are fights and the problem of drug addiction. A very important indicator is also the need of social education about security exceeding the standard scope that discusses the principles of reacting in the case of a threat occurrence.
PL
W artykule zaprezentowano poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia. Przeprowadzone badania wskazały, że w opinii mieszkańców Wrocław jest miastem bezpiecznym. Postrzegane jako pierwszoplanowe zagrożenia bezpieczeństwa to zagrożenia naturalne, zwłaszcza powódź. Za najbardziej prawdopodobne zjawiska występujące w bezpośrednim otoczeniu to bójki i problem narkomanii. Ważnym wskazaniem jest także potrzeba edukacji społecznej na rzecz bezpieczeństwa, wykraczająca poza standardowy zakres omawiający zasady reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
209-221
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_1_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.