Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 1 | 209-221

Article title

Percepcja bezpieczeństwa personalnego wśród mieszkańców aglomeracji wrocławskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Perception of Personal Security Among Residents of Wrocław Agglomeration

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia. Przeprowadzone badania wskazały, że w opinii mieszkańców Wrocław jest miastem bezpiecznym. Postrzegane jako pierwszoplanowe zagrożenia bezpieczeństwa to zagrożenia naturalne, zwłaszcza powódź. Za najbardziej prawdopodobne zjawiska występujące w bezpośrednim otoczeniu to bójki i problem narkomanii. Ważnym wskazaniem jest także potrzeba edukacji społecznej na rzecz bezpieczeństwa, wykraczająca poza standardowy zakres omawiający zasady reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
EN
The article presents the level of security as perceived by Wrocław inhabitants. The conducted research revealed that Wrocław is a safe city in the opinion of Wrocław residents. The threats that are perceived as primary are the natural threats, in particular a flood. However, the most probable phenomena taking place in the direct surrounding are fights and the problem of drug addiction. A very important indicator is also the need of social education about security exceeding the standard scope that discusses the principles of reacting in the case of a threat occurrence.

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

209-221

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_1_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.