PL EN


2016 | 10 | 1 | 17-38
Article title

Warszawski Szczyt NATO projekcją sojuszniczego bezpieczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
Warsaw's NATO Summit as Projection of the Allied Security
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This is the last text wirtten by Jerzy Deren (PhD), handed over to the Editor-in-chief, as a collection of reflections after the NATO "summit" in Warsaw. Sudden death did not allow him to give this article a final form. The editorial staff decided to publish it in this version, as an expression of respect and proof of His role in the functioning of the Yearbook of International Security on the publishing market.
PL
Jest to ostatni tekst dr. Jerzego Derenia, przekazany redaktorowi naczelnemu, jako zbiór przemyśleńpo „szczycie” NATO w Warszawie. Nagła śmierć nie pozwoliła Mu na nadanie temu artykułowi ostatecznejformy. Redakcja zdecydowała się na opublikowanie go w tej wersji, jako wyraz szacunku i dowód pamięcio Jego roli w funkcjonowaniu Rocznika na rynku wydawniczym.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
17-38
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_1_2_
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.