PL EN


2016 | 10 | 1 | 39-53
Article title

W kierunku nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa – o potrzebie strategicznej refleksji w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

Authors
Content
Title variants
EN
Towards the New European Security Strategy – About the Need of a Strategic Reflection in the UE Foreign Affairs and Security Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article concerns the analysis of the European Union strategic priorities in the light of the new European security strategy preparation process. This is an attempt to picture the shape of the future document basing on two expert reports related to the subject matter. The author also draws attention to the consequences of rapid changes in the EU security environment, with particular reference to the hybrid risks and illegal migration. The summary and the indication of issues requiring further clarification conclude the article.
PL
Artykuł dotyczy analizy priorytetów strategicznych Unii Europejskiej w aspekcie procesu przygotowania nowej europejskiej strategii bezpieczeństwa. Jest próbą nakreślenia kształtu przyszłego dokumentu na podstawie dwóch eksperckich raportów poruszających przedmiotową problematykę. Autor zwraca również uwagę na konsekwencje gwałtownych zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa UE, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń o charakterze hybrydowym i nielegalnej imigracji. Artykuł kończy się podsumowaniem i wskazaniem kwestii wymagających doprecyzowania.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
39-53
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_1_3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.