Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 1 | 67-81

Article title

Obszar Czarnomorski i Morze Śródziemne w polityce Rosji

Content

Title variants

EN
The Black Sea Region and the Mediterranean Sea in Russian Politics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wywołanie konfliktu na wschodnie Ukrainie, a zwłaszcza aneksja Krymu jest jawnym pogwałceniem zapisów prawa międzynarodowego oraz porozumień, których stroną była i pozostaje Federacja Rosyjska. Zasadne jest zadanie pytania, z jakich powodów władze Rosji zdecydowały się na taki krok, będący w istocie dowodem, że umowy których sygnatariuszem jest państwo rosyjskie, nie mają dla niego żadnego znaczenia. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytanie, wykorzystując analizę rosyjskich dokumentów strategicznych. Konkluzją tej analizy jest stwierdzenie, że działania podjęte wobec Ukrainy – w rosyjskim rozumieniu – stanowią element prowadzonej polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i są działaniem ukierunkowanym na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa państwa.
EN
Invoking the conflict in the Eastern Ukraine, in particular the annexation of Crimea, is a clear violation of the wordings of the international law and the agreements, whose party has been the Russian Federation. It is justified to ask about the reasons of such a decision of Russian authorities, which in fact proves that the agreements whose signatory is the Russian state, mean nothing to them. The article attempts to answer the above question using the wordings of Russian strategic documents. The conclusion is a statement that the actions undertaken in regard to Ukraine, as understood by them, are an element of the security policy carried out by the Russian Federation and aim at increasing the state security level.

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

67-81

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_1_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.