Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 1 | 124-136

Article title

Rola Organizacji Współpracy Islamskiej w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych na przykładzie wojny domowej na Mindanao

Content

Title variants

EN
The Role of the Organisation of Islamic Cooperation in Solving International Conflicts on the Example of Civil War on Mindano

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor omawia rolę Organizacji Współpracy Islamskiej w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych na przykładzie konfliktu na Mindanao w Republice Filipin. W artykule przedstawiona zostanie istota organizacji i prowadzone przez nią działania na rzecz pokoju ze szczegółowym omówieniem tych działań, które odnoszą się do zagadnienia konfliktu na Mindanao. Celem artykułu jest zaprezentowanie współczesnej działalności na rzecz rozwiązywania konfliktów międzynarodowych związanych ze społecznością muzułmańską. W tekście autor odnosi się do stałego wsparcia udzielanego mniejszości muzułmańskiej przez państwa muzułmańskie, które są jednocześnie członkami OWI. O ile państwa te z reguły nie angażują się we wspólne przedsięwzięcia na dużą skalę, o tyle okazują wyjątkową solidarność w sytuacji, gdy łamane są prawa społeczności muzułmańskiej w innych państwach.
EN
The author discusses the role of the Organisation of Islamic Cooperation in solving international conflicts on the example of the conflict on Mindanao in the Republic of Philippines. The article presents the essence of the organisation and its actions carried out in the name of peace with a detailed description of those which refer to the conflict on Mindanao. The aim of the article is to present the current activity for the sake of solving international conflicts connected with Muslim community. In the text the writer refers to the constant support given to the Muslim minority by Muslim states, which are also the members of the OIC. As much as those states do not get involved in joint undertakings on a big scale, they do show an extraordinary solidarity in the situation where the rights of Muslim community are broken in other countries.

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

124-136

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_1_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.