Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 1 | 137-150

Article title

Strategie państw w polityce międzynarodowej – przykład Tanzanii

Authors

Content

Title variants

EN
Strategies of States in International Politics – Example of Tanzania

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi przegląd strategii bezpieczeństwa Tanzanii. Wyszczególniono także czynniki, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu tych strategii. W pierwszej części omówiono okres postkolonialny i zobrazowano sylwetkę pierwszego prezydenta niepodległej Tanzanii – Juliusa Nyerere oraz jego wpływ na zmiany polityczne i społeczne w państwie. Następnie zaprezentowano ogólną charakterystykę Sił Zbrojnych Tanzanii, a także pozostałych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe w państwie. Artykuł został przygotowany na podstawie analizy literatury przedmiotu, danych statystycznych, materiałów źródłowych oraz oficjalnych wypowiedzi przedstawicieli Tanzanii.
EN
The article reviews security strategies of Tanzania. What is also enumerated are the factors which played a crucial role in shaping those strategies. In the first part the post-colonial period was discussed and the figure of the first president of independent Tanzania - Julius Nyerere was pictured, as well as his impact on political and social changes in the country. Then, general characteristics of Tanzanian Armed Forces and the remaining subjects responsible for national security are presented. The article was prepared on the basis of the analysis of the subject literature, statistic data, source materials and official utterances of the representatives of Tanzania.

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

137-150

Physical description

Dates

published
2019-12-26

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_1_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.