PL EN


2016 | 10 | 1 | 137-150
Article title

Strategie państw w polityce międzynarodowej – przykład Tanzanii

Authors
Content
Title variants
EN
Strategies of States in International Politics – Example of Tanzania
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article reviews security strategies of Tanzania. What is also enumerated are the factors which played a crucial role in shaping those strategies. In the first part the post-colonial period was discussed and the figure of the first president of independent Tanzania - Julius Nyerere was pictured, as well as his impact on political and social changes in the country. Then, general characteristics of Tanzanian Armed Forces and the remaining subjects responsible for national security are presented. The article was prepared on the basis of the analysis of the subject literature, statistic data, source materials and official utterances of the representatives of Tanzania.
PL
Artykuł stanowi przegląd strategii bezpieczeństwa Tanzanii. Wyszczególniono także czynniki, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu tych strategii. W pierwszej części omówiono okres postkolonialny i zobrazowano sylwetkę pierwszego prezydenta niepodległej Tanzanii – Juliusa Nyerere oraz jego wpływ na zmiany polityczne i społeczne w państwie. Następnie zaprezentowano ogólną charakterystykę Sił Zbrojnych Tanzanii, a także pozostałych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe w państwie. Artykuł został przygotowany na podstawie analizy literatury przedmiotu, danych statystycznych, materiałów źródłowych oraz oficjalnych wypowiedzi przedstawicieli Tanzanii.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
137-150
Physical description
Dates
published
2019-12-26
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_1_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.