Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 2 | 97-109

Article title

Jak pokonać ISIS? Metody walki z Państwem Islamskim

Content

Title variants

EN
How to Defeat ISIS? The Methods of the Fight with Islamic State

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiona została historia organizacji Państwa Islamskiego, jego sytuacja polityczna i militarna. Omówiono różnorodne metody walki z tą organizacją jak: wojna wirtualna, cyberwojna, precyzyjne uderzenia czy pozostałe działania pozamilitarne. Autor przedstawił również metody walki stosowane przez organizację Państwa Islamskiego takie jak: konwencjonalna wojna manewrowa, działania nieregularne i terroryzm. Scharakteryzowana została także strategia walki z tym przeciwnikiem, której sposób prowadzenia jest związany z założeniami wojny postheroicznej oraz działaniami konwencjonalnymi.
EN
The article presents the history of the organization of the Islamic State, its political and military situation. Various methods of fighting against this organization are discussed, such as: virtual war, cyberwar, precise strikes or other non-military actions. The author discusses also the warfare methods used by the organization of the Islamic State, such as conventional maneuver warfare, irregular actions and terrorism. The war strategy with this opponent is also described, which is connected with the assumptions of a post-heroic warfare and conventional activities.

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

97-109

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.