Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 2 | 110-123

Article title

Zderadykalizować dżihadystę? Doświadczenia czterech państw muzułmańskich

Content

Title variants

EN
Deradicalisation of a Jihadist? Experiences of Four Muslim States

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia cztery programy deradykalizacji dżihadystów realizowane w państwach zamieszkałych w większości przez muzułmanów: w Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Indonezji i Jemenie. W każdym państwie specyfika programu deradykalizacyjnego jest odmienna: w Jemenie nacisk kładziony jest przede wszystkim na debatę teologiczną, w Arabii Saudyjskiej oferowany jest kompleksowy program wsparcia psychologicznego i finansowego dla dżihadystów, w Egipcie proces deradykalizacji miał odgórny i w dużej mierze polityczny charakter, a zasadzał się na liderach dwóch organizacji islamistycznych, zaś w Indonezji komponent religijny w programie w zasadzie nie występuje. Artykuł analizuje dopasowane do specyfiki kulturowej i możliwości ekonomicznych sposoby deradykalizacji, wskazując na słabe i mocne strony poszczególnych programów.
EN
The article presents four programs which aim at deradicalizing radical Islamists carried out in Muslim-majority countries: Egypt, Indonesia, Saudi Arabia and Yemen. In each country thelocal content of the deradicalization program differs: In Yemen the main tool used in order to deradicalize is a theological debate, in Saudi Arabia a complex support programme with many psychological and financial incentives is offered, in Egypt the deradicalization programme had a political character and was organised top down, with a big role of leadership of two Islamic organisations, while in Indonesia the religious component is hardly existing. The article analyses how different programmes fit in the local cultural perspective, as well as their strong sides and weaknesses.

Keywords

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

110-123

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.