PL EN


2016 | 10 | 2 | 157-162
Article title

Ideology of Right-Wing Extremism and European Migration Crisis

Authors
Content
Title variants
PL
Ideologia prawicowego ekstremizmu i europejskiego kryzysu migracyjnego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author analyzes the correlation between ideology of the contemporary right-wing extremism and the European migration crisis. Basic hypothesis states that contemporary mass migrations from the Middle Eastern region greatly affect the expansion of right-wing extremism in Europe. Even though the extreme right-wing in Europe is of a diversified character, it manifests a sequence of mutual characteristics which are best seen in its ideology: Islamophobia, xenophobia, racism, fascism, violence, discrimination, etc. The purpose of this paper is to show how the extreme right-wing ideology can generate political violence and a vast security problem for Europe and the entire world.
PL
Autor analizuje korelację pomiędzy ideologią współczesnego prawicowego ekstremizmu i europejskiego kryzysu migracyjnego. Podstawowa hipoteza brzmi: współczesne migracje z regionu Bliskiego Wschodu znacząco wpływają na ekspansję prawicowego ekstremizmu w Europie. Chociaż ekstremizm prawicowy w Europie ma zróżnicowany charakter, to posiada wspólne cechy, które są najlepiej widoczne w jego ideologii: Islamofobia, ksenofobia, rasizm, faszyzm, przemoc, dyskryminacja, itd. Celem artykułu jest pokazanie, jak ekstremistyczna prawicowa ideologia przedstawia program generujący polityczną przemoc i stanowi ogromny problem dla bezpieczeństwa Europy i całego świata.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
157-162
Physical description
Dates
published
2019-12-27
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.