Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 2 | 190-198

Article title

Ład gospodarczy elementem zrównoważonego rozwoju i budowania bezpieczeństwa ekonomicznego województwa dolnośląskiego

Authors

Content

Title variants

EN
Economic Order as an Element of Sustainable Development and Economic Security of Lower Silesia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współcześnie kraje stają wobec nowych wyzwań i poszukiwania nowych paradygmatów rozwoju. Zrównoważony rozwój stał się centralną zasadą prowadzenia polityki, co wymagało mierzenia postępów w realizacji strategii na nim opartych na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej, środowiskowej i instytucjonalno-politycznej. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych mierników ładu gospodarczego pozwalających ocenić poziom bezpieczeństwa ekonomicznego i zrównoważonego rozwoju województwa dolnośląskiego.
EN
Nowadays, countries are facing new challenges and exploring new paradigms of development. The sustainable development has become a central tenet of politics. This required measuring progress in the implementation of the strategy on the economic, social, environmental, institutional and political level. This article presents some indicators of economic order allowing to assess the level of economic security and sustainable development of Lower Silesia.

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

190-198

Physical description

Dates

published
2019-12-27

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.