PL EN


2016 | 10 | 2 | 273-281
Article title

Bezpieczeństwo demograficzne państwa – implikacje dla Polski

Content
Title variants
EN
State Demographic Security – Implications for Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Security is generally considered as a fundamental value, so its assurance is a priority for both the state and individuals. One of the factors affecting security more and more are demographic changes that are taking place in the modern world. Never before has demography had such a stigma on the safety of the state which is proved by separating the area of state demographic security in the science theory. The article attempts to define the concept of national security and the demographic security of the state and to determine the correlation of those two concepts, as well as answers to the question whether the demographic security as a new area of research is a permanent trend or a temporary necessity. The following shows the demographic situation of Poland and its prognosis for the year 2050. The topic is very extensive and the article only outlines the problem.
PL
Bezpieczeństwo jest powszechnie uznawane za funadementalną wartość, dlatego jego zapewnienie stanowi zadanie priorytetowe zarówno dla państwa, jak i jednostek. Jednym z czynników, wpływających coraz silniej na bezpieczeństwo, są przemiany demograficzne, które zachodzą we współczesnym świecie. Nigdy dotąd demografia nie odciskała takiego piętna na bezpieczeństwie państwa, czego dowodem jest wyodrębnianie się w teorii naukobszaru bezpieczeństwa demograficznego państwa. W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa demograficznego państwa oraz określenia korelacji tych dwóch pojęć, a także odpowiedzi na pytanie czy bezpieczeństwo demograficzne jako nowy obszar badań to trwały trend, czy chwilowa konieczność. W dalszej części przedstawiono sytuację demograficzną Polski oraz jej prognozę do roku 2050. Temat zagadnienia jest obszerny, w artykule dokonano jedynie zarysu problemu.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
273-281
Physical description
Dates
published
2019-12-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.