Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 2 | 292-297

Article title

Energetyka wiatrowa jako element systemu bezpieczeństwa energetycznego państwa

Content

Title variants

EN
Wind Power As An Element Of State Power Security System

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wraz z upływem lat i szybszym zużywaniem paliw kopalnych, istnieje coraz większa potrzeba przestawienia produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych na odnawialne. Złoża surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel wystarczą jeszcze na zaspokojenie potrzeb kilku pokoleń, jednak trzeba myśleć perspektywicznie i zdać sobie sprawę z faktu, że paliw tych kiedyś zabraknie, bądź ich stosowanie będzie nieopłacalne ze względu na wysoką cenę. Rodzi to wiele problemów w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Teraz właśnie jest czas na to, by wypracować alternatywne źródła energii, a tym samym zapewnić dostęp do nich przyszłym pokoleniom. Jednym z odnawialnych źródeł energii jest wiatr i jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej jest tematem niniejszego artykułu.
EN
With the passing time and the accelerating exploitation of fossil fuels, there is a growing need to exchange the production of electricity from conventional sources to renewables. Energy resources, such as oil, natural gas and coal will suffice to meet the needs of several generations, but we need to anticipate their running out o, or using them will be unprofitable due to the high price. This raises a number of problems in terms of the state energy security -just now there is the time to develop the alternative energy and thus provide the access to it for future generations. One of the renewable energy sources is wind and its use for the production of electricity is this article subject

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

292-297

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.