PL EN


2016 | 10 | 2 | 315-324
Article title

Prywatyzacja bezpieczeństwa i prywatne firmy wojskowe

Content
Title variants
EN
Security Privatisation And Private Military Entities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Usługi świadczone przez prywatne firmy wojskowe są bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorem rynku bezpieczeństwa. Ich zaangażowanie we współczesne konflikty jest tak znaczące, że niektórzy z badaczy mówią wręcz o „prywatyzacji bezpieczeństwa”. Czy jednak zasadnym jest określanie zjawiska polegającego na coraz większym angażowaniu prywatnych podmiotów do realizacji zadań z dziedziny wojskowości i bezpieczeństwa mianem „prywatyzacji bezpieczeństwa?” Analiza definicji zaczerpniętych z nauk ekonomicznych: prywatyzacji, komercjalizacji i outsourcingu w połączeniu z wnioskami wypływającymi z teorii bezpieczeństwa, skłania do wyboru ostatniego terminu, jako najbardziej adekwatnego. Bezpieczeństwo będące bytem niematerialnym, nie może być przedmiotem, do którego posiadamy prawo własności. Wobec tego niemożliwym jest również przekazanie tego prawa z podmiotu państwowego na prywatny, a tylko wtedy mamy do czynienia z „prywatyzacją”. Dlatego optymalnym terminem, służącym opisaniu rozpatrywanego zjawiska, jest „outsourcing” usług zmierzających do zagwarantowania bezpieczeństwa.
EN
Services provided by private military companies constitute the part of the market that develops dynamically. The engagement of those companies in modern conflicts is so substantial that some of the researchers claim that this is a „privatisation of security”. But is it justified to name the engagement of private entities carrying out military or security tasks with a term „privatisation of security”? The analysis of economy definitions of privatisation, commercialisation and outsourcing with conclusions drawn from the security studies inclines to choose the last one as the most adequate. Security, as the intangible asset, cannot be an object that we possess. Thus, it is also impossible to pass that ownership from the state to a privately owned entity, and only then can we name it as „privatisation”. Therefore, the most suitable term for it will be „outsourcing” of services providing the security.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
315-324
Physical description
Dates
published
2019-12-23
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.