Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 2 | 326-339

Article title

Morze Bałtyckie – zmiany w środowisku bezpieczeństwa wyzwaniem dla NATO

Content

Title variants

EN
The Baltic Sea – Changes In The Security Environment A Challenge For NATO

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmiany, jakie zachodzą w regionie Morza Bałtyckiego wskazują, że bezpieczeństwo tego dotychczas spokojnego obszaru może zostać zagrożone. Świadczą o tym niektóre działania Federacji Rosyjskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego jak i poszczególnych państw regionu. Zmiany te wymuszają adaptację międzynarodowych struktur bezpieczeństwa oraz zmianę podejścia do realizacji stawianych przed nimi nowych zadań. Morze Bałtyckie powinno stać się obszarem szczególnego zainteresowania Sojuszu Północnoatlantyckiego, jako głównej organizacji bezpieczeństwa regionu, tu bowiem leży wschodnia granica NATO. Nie oznacza to powrotu do strategii i rozwiązań organizacyjnych sprzed transformacji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Oznacza konieczność dostosowania struktur do nowych wyzwań, szczególnie w morskiej domenie działań.
EN
Recent security changes in the Baltic Sea region indicate that this area has to be considered as the area of potential risk caused by the actions of the Russian Federation, NATOand each country of the region. Those changes in security environment force the adaptation of international security structures and generate a change in their approach to achieve its new tasks and goals. The Baltic Sea must become an area of particular interest to Alliance - as themain security organization in the region - because here is the critical eastern NATO border. This does not mean a return to the previous strategy and organizational structures. This means the necessity to adapt structures to new challenges, particularly in the maritime domain.

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

326-339

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.