PL EN


2016 | 10 | 2 | 15-28
Article title

Sojuszniczy paradygmat kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego

Content
Title variants
EN
Allied Paradigm of the International Security Shaping
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Aggression in Ukraine and illegal annexation of the Crimea region carried out by the Russian Federation in 2014 led to drastic and negative changes in the international security environment and initiated confrontation with the West. In this situation, NATO was forced to take precautions. The assessment of the developing paradigm of assuring security by the Alliance in the new international situation is made in the article. Its contents introduce changes which took place in relations of NATO with Russia during the last few years. The article explains the way the Alliance assures security in the area covered by the treaty and in the Black Sea region.
PL
Agresja na Ukrainie i nielegalna aneksja Krymu dokonana przez Federację Rosyjską w 2014 roku doprowadziła do drastycznych, negatywnych zmian w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego i zapoczątkowała konfrontację z Zachodem. W tej sytuacji NATO było zmuszone do podejmowania działań zapobiegawczych. W artykule dokonano oceny kształtującego się paradygmatu zapewniania przez Sojusz bezpieczeństwa w nowej sytuacji międzynarodowej. Jego treści prezentują zmiany jakie dokonały się w relacjach NATO z Rosją na przestrzeni ostatnich kilku lat. W artykule wyjaśniono w jaki sposób Sojusz zapewnia bezpieczeństwo w obszarze odpowiedzialności traktatowej oraz w regionie Morza Czarnego.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
15-28
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.