Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 2 | 41-50

Article title

Wirtualne wojny w realnej przestrzeni geopolitycznej: etiologia dżihadu i cyber-dżihadu

Authors

Content

Title variants

EN
Virtual Wars in Real Geopolitical Space: the Etiology of Jihad and Cyber-Jihad
RU
Виртуальные войны за реальное геополитическое пространство: этиология джихада и киберджихада

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule rozważana jest problematyka cyberdżihadu oraz przeanalizowano na czym polega wywierająca wrażenie ekspansja ISIS, jego siła i sukces w rozprzestrzenianiu własnej ideologii w państwach europejskich i w Rosji. Wykorzystując Internet i sieci społecznościowe cyberdżihadyści pozbawiają swoją propagandę centrum (jądra) tworząc wielowymiarowe sieci, które jest trudno zamknąć lub zablokować. Trudno się im również przeciwstawić. Autor zauważa, że obecnie wykorzystanie Internetu i sieci społecznościowych przez terrorystyczne i ekstremistyczne organizacje osiągnęło nowy poziom i nabrało charakteru systemowego. Sieci społecznościowe oraz mikroblogi umożliwiają swobodne zamieszczanie informacji i stają się jednym z najbardziej efektywnych środków wpływu na masy ludzkie przy planowaniu i bezpośredniej realizacji akcji o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym.
EN
This paper deals with the problem of cyberjihad and the task was to analyze what the impressive ISIS expansion consists in,, its strength and success in spreading its ideology, not only in Muslim countries, but also in Europe and in Russia. Using the Internet and social networks, cyber jihadists deprive their propaganda of thecentre (core), forming a multi-dimensional network, which is very difficult to close or block, and which is quite difficult to resist. The author notes that today the use of the Internet in general and social networks in particular by terrorist and extremist organizations has moved to a new level and become systemic. Social networking and microblogging service, providing the opportunity to freely post information, are becoming one of the most effective means of influence on the masses of people in the planning and implementation of direct terrorist and extremist acts.

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

41-50

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.