PL EN


2016 | 10 | 2 | 51-66
Article title

Mgławica rebelii. Terroryzm w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie insurekcjonizmu

Content
Title variants
EN
The Nebula of the Rebellion. Terrorism in the Informative Society on the Insurrection Example
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor w artykule charakteryzuje zjawisko terrorryzmu na przykładzie insurekcjonizmu, będącego przykładem oporu niekierowanego. Ponadto przedstawia rolę i znaczenie komunikacji dla działalności insurekcjonistycznej. Komunikacja jest wykorzystywana do pracy wywiadowczej, szkolenia, przekazywania informacji (serwisy informacyjne), organizacji pomocy dla insurekcjonistów i finansowania ruchu.
EN
In the article the author characterizes the phenomenon of terrorism based on insurrection, which is the example of unsteered resistance. Moreover, it presents the role andimportance of communication for insurrection activity. Communication is used in intelligence work, for training, information transfer (information services), aid organization for insurrectionists and financing of the movement.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
51-66
Physical description
Dates
published
2019-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.