Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 10 | 2 | 67-73

Article title

Zaawansowane technologie i zagrożenia ze strony organizacji terrorystycznych: psychologiczne aspekty procesu informacyjnego.

Content

Title variants

EN
Advanced Technologies and New Threats From the Terrorist Organizations: the Information-Psychological Aspect

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Struktury antyterrorystyczne uwzględniają możliwości i ryzyka technologii perspektywicznych, które mogą mieć wpływ, tak na charakter, formy i efektywność działalności organizacji terrorystycznych. Odpowiedniej przebudowy potrzebują również systemy przeciwdziałania terroryzmowi na poziomie narodowym i międzynarodowym. Technologie te mogą być opracowywane na podstawie osiągnięć różnych dyscyplin naukowych i częściej okazują się wytworem wysiłków interdyscyplinarnych. W artykule analizowane są możliwości wykorzystania technologii perspektywicznych przez organizacje terrorystyczne w obrębie wpływu na indywidualną i społeczną świadomość oraz możliwe odpowiedzi na tego typu zagrożenia.
EN
Antiterrorist structures should consider opportunities and risks of advanced technologies which can influence the character, forms and efficiency of actions of terrorist organizations, and put forward the corresponding reorganization of counteraction to terrorism at national and international levels. These technologies can be developed on the basis of achievements of different research disciplines and, even more often, turn out to be a product of interdisciplinary efforts. The paper analyzes the ways of using cutting-edge technologies by terroristorganizations in the field of exerting an influence on individual and public consciousness, and also possible reaction to such threats.

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

67-73

Physical description

Dates

published
2019-12-28

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.