PL EN


2016 | 10 | 2 | 67-73
Article title

Zaawansowane technologie i zagrożenia ze strony organizacji terrorystycznych: psychologiczne aspekty procesu informacyjnego.

Content
Title variants
EN
Advanced Technologies and New Threats From the Terrorist Organizations: the Information-Psychological Aspect
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Antiterrorist structures should consider opportunities and risks of advanced technologies which can influence the character, forms and efficiency of actions of terrorist organizations, and put forward the corresponding reorganization of counteraction to terrorism at national and international levels. These technologies can be developed on the basis of achievements of different research disciplines and, even more often, turn out to be a product of interdisciplinary efforts. The paper analyzes the ways of using cutting-edge technologies by terroristorganizations in the field of exerting an influence on individual and public consciousness, and also possible reaction to such threats.
PL
Struktury antyterrorystyczne uwzględniają możliwości i ryzyka technologii perspektywicznych, które mogą mieć wpływ, tak na charakter, formy i efektywność działalności organizacji terrorystycznych. Odpowiedniej przebudowy potrzebują również systemy przeciwdziałania terroryzmowi na poziomie narodowym i międzynarodowym. Technologie te mogą być opracowywane na podstawie osiągnięć różnych dyscyplin naukowych i częściej okazują się wytworem wysiłków interdyscyplinarnych. W artykule analizowane są możliwości wykorzystania technologii perspektywicznych przez organizacje terrorystyczne w obrębie wpływu na indywidualną i społeczną świadomość oraz możliwe odpowiedzi na tego typu zagrożenia.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
67-73
Physical description
Dates
published
2019-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2016_2_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.