Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 1 | 174-189

Article title

Historia wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych

Content

Title variants

EN
The History of the Use of Unmanned Aerial Vehicles

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
We współczesnych konfliktach zbrojnych coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne technologie. Jednym z przykładów nowych środków prowadzenia działań wojennych, stanowiących istotny element automatyzacji i robotyzacji pola walki, są bezzałogowe statki powietrzne. W artykule przedstawiono genezę powstania latających maszyn bezzałogowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z przełomu XIX i XX wieku. Ponadto scharakteryzowano najbardziej popularne drony z początku XXI wieku, które w istotny sposób zmieniły postrzeganie omawianej technologii. W dalszej kolejności omówione zostały plany związane z zastosowaniem w przyszłości urządzeń nowej generacji. Artykuł kończą wnioski stanowiące punkt wyjścia do dalszych badań nad bezzałogowymi statkami powietrznymi w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.
EN
Modern technologies are an important factor of today’s armed conflicts. One of the examples of a new means of warfare, which comprises a vital element of automation and robotics of a battlefield, are unmanned aerial vehicles. The article presents the genesis of unmanned aircrafts, with a particular emphasis on projects from the 19th and20th century. Moreover, it provides the analysis of the most popular drones used in modern armed conflicts, which changed the perception of this technology by the international community. The article also characterizes future prospects for the new generation of drones. Finally, it contains conclusions which may become the foundation for further research on unmanned aerial vehicles in terms of international security.

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

174-189

Physical description

Dates

published
2019-12-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_1_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.