Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 1 | 190-204

Article title

Smog zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce

Content

Title variants

EN
Smog - a Threat to Health Safety in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia problem zanieczyszczeniem powietrza w Polsce i zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego, jakie niesie smog. Wskazane zostały przyczyny i główne czynniki wpływające na zanieczyszczenie powietrza, a także dokonano analizy stanu jakości powietrza w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Ukazano również skutki zdrowotne oddziaływania szkodliwych dla człowieka czynników emitowanych do atmosfery.
EN
This paper presents the air pollution problem in Poland and the threat to health safety posed by a smog alert. It identifies the causes and main factors affecting air pollution; the air quality in Poland was analysed and compared to other EU Member States. The health effects of harmful agents emitted into the atmosphere were also described.

Keywords

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

190-204

Physical description

Dates

published
2019-12-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_1_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.