PL EN


2017 | 11 | 1 | 205-219
Article title

Cudzoziemcy w Polsce na tle kryzysu migracyjnego w Europie

Content
Title variants
EN
Foreigners in Poland Versus Migration Crisis in Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The migrant crisis in Europe highlighted the presence of foreigners in Poland, their residence and adaptation, but also increased safety concerns. Poland has become an increasingly popular country among immigrants from third countries. The migrant situation in Poland is developed by the increased influx of Ukrainian citizens. In the years 2009–2015 more than 61,000 foreigners applied for international protection, mostly Russian citizens. In the Polish labour market, migrants from Ukraine are the most numerous group of citizens from outside the European Union.
PL
Kryzys migracyjny w Europie uwidocznił kwestie obecności cudzoziemców w Polsce, ich pobytu, adaptacji, ale również zwiększył obawy związane z bezpieczeństwem. Polska staje się coraz bardziej popularnym krajem wśród imigrantów z państw trzecich. Sytuację migracyjna w Polsce kształtuje zwiększony napływ obywateli Ukrainy. W latach 2009–2015 o udzielenie ochrony międzynarodowej starało się ponad 61 tys. cudzoziemców, z czego większości to obywatele Rosji. Na polskim rynku pracy najliczniejszą grupę wśród obywateli spoza Unii Europejskiej stanowią migranci z Ukrainy.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
205-219
Physical description
Dates
published
2019-12-03
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_1_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.