PL EN


2017 | 11 | 1 | 237-250
Article title

Obraz zmian w przestępczości na terenie województwa pomorskiego na przykładzie wybranych kategorii przestępstw

Content
Title variants
EN
Changes in Crime in the Pomeranian Province Based on the Example of Selected Crime Categories
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For many years, the safety indicator of the residents of Poland and the Pomeranian Province has been very high. It seems to be inextricably linked with the decreasing crime threat. The transformations taking place in crime are clearly reflected in high safety notes given by the Pomeranian inhabitants. The article presents the factual threat of main categories of crime which have a significant impact on residents’ safety feeling and the changes which have been taking place in that crime structure.
PL
Odnotowywany od wielu lat, na terenie Polski i województwa pomorskiego, wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wydaje się nierozerwalnie związany ze spadającym zagrożeniem przestępczością. Przeobrażenia zachodzące w przestępczości przekładają się wyraźnie na wysokie oceny bezpieczeństwa wskazywane przez mieszkańców Pomorza. W artykule przedstawiono, jak na przestrzeni tych lat wyglądało faktyczne zagrożenie głównymi kategoriami przestępstw kryminalnych, mających decydujący wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, oraz jakie zmiany zaszły w strukturze tej przestępczości.
Keywords
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
237-250
Physical description
Dates
published
2019-12-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_1_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.