Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 1 | 268-287

Article title

Konflikt na Wschodzie Ukrainy i aneksja Krymu – standardowym przykładem działań hybrydowych

Authors

Content

Title variants

EN
Conflict in the East Ukraine and the Annexation of Crimea – a Standard Example of Hybrid Activities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Konflikt hybrydowy to nowy rodzaj oddziaływania międzynarodowego, który z całą mocą ukazał się na wschodzie Ukrainy. Celem artykułu jest określenie definicji i charakteru tego konfliktu. Prezentacja ta została oparta na analizie rosyjskich działań wobec Ukrainy. Za punkt wyjścia przyjęto tezę, że działania hybrydowe to całokształt – niekiedy długofalowych – przedsięwzięć prowadzonych przez agresora w środowisku politycznym, ekonomicznym, militarnym i społecznym, w tym mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych. Ich celem jest osiągnięcie zamierzonych celów politycznych i strategicznych poprzez wykorzystanie różnorodnych środków nacisku, które uzależnią obiektu oddziaływania lub zmuszą go do prowadzenia polityki zbieżnej z interesami agresora.
EN
A hybrid conflict is a new way of international impact, which powerfully appeared on the east of Ukraine. The aim of the article is to specify the definition and the character of this conflict. The presentation was based on the analysis of the Russian actions against Ukraine. As the departure point it was adopted that the hybrid actions constitute a whole of undertakings, which sometimes are long-term, carried out by the aggressor in the political , economic, military and social environment, including national, ethnic and religious minorities. Their target is to achieve the planned political and strategic goals by the means of using a wide scope of pressure means, which will make the impact subject dependent or will force it to carry out the policy which is compatible with the aggressor’s interests.

Keywords

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

268-287

Physical description

Dates

published
2019-12-13

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_1_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.