Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 1 | 288-305

Article title

Cyberbezpieczeństwo Japonii w XXI w.

Authors

Content

Title variants

EN
Japan’s Cybersecurity in the 21st Century

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Japonia od dziesięcioleci uchodzi za technologicznego lidera oraz kolebkę największych na świecie przedsiębiorstw branży IT. Pomimo wielu osiągnięć na tym polu, kraj jeszcze do niedawna pozostawał w znacznym stopniu nieprzygotowany na wyzwania, jakie niesie ze sobą wzrost zjawiska cyberprzestępczości. Brak regulacji prawnych, instytucji zwalczających zagrożenia pochodzące z sieci oraz niedobór wyspecjalizowanych kadr zdolnych ochronić zarówno sektor państwowy, jak i prywatny trapił kolejne gabinety rządowe. Przygotowania do zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 r. częściowo zmieniły ten stan rzeczy, a ostatnie lata pokazują wzmożoną aktywność władz w niwelowaniu skutków zapóźnienia w polityce cybernetycznej. Celem poniższego artykułu jest przedstawienie dzisiejszego poziomu cyberbezpieczeństwa Japonii z uwzględnieniem największych zagrożeń, sposobów ich rozwiazywania w wymiarze lokalnym i międzynarodowym oraz wyzwań, jakie stoją przed państwem w najbliższych latach.
EN
For decades, Japan has been widely recognized as a technological leader and the cradle of the biggest IT companies on the international market. Despite many achievements, the country was until recently unprepared for new challenges related to the emergence of cybercrime and digital threats. The absence of law regulations and institutions combating cyber risks as well as the shortage of professionals who are able to protect public and private sectors posed a real nuisance for any government. Preparations for the forthcoming Winter Olympic Games in Tokyo 2020 have partially changed this state of things and recent years have shown an increased activity and improvements in cyber policy. The aim of this paper is to render today’s level of Japanese cybersecurity with a special attention paid to the biggest IT threats, national and international ways of resolving those issues and the most serious challenges in the near future.

Keywords

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

288-305

Physical description

Dates

published
2019-12-13

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_1_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.