Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 1 | 49-64

Article title

Afgańska Policja Państwowa jako organ bezpieczeństwa państwa. Uwarunkowania i determinanty jej funkcjonowania

Content

Title variants

EN
Afghan National Police as the State Security Body. Conditions and Determinants of its Functioning

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono i przeanalizowano główne problemy występujące w Afgańskiej Policji Państwowej. Wśród nich należy wymienić złe zarządzanie, słabe wyszkolenie i wyekwipowanie, zmilitaryzowany charakter, ograniczoną lojalność funkcjonariuszy, nadużywanie przez nich przemocy i łamanie prawa, korupcję i problemy w finansowaniu, nierówności, dyskryminację i inne. W artykule dokonano niezbędnych ocen i wskazano kierunki koniecznych zmian. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że ze względu na powyższe problemy afgańska policja nie jest w stanie prawidłowo wykonywać powierzonych jej zadań, głównie tych o charakterze stricte policyjnym. Podstawową metodą badawczą wykorzystaną podczas pisania artykułu jest analiza źródeł tekstowych.
EN
The article presents and analyzes the main problems of the Afghan National Police. These include poor management, poor training and equipping, militarized character, limited loyalty of the officers, abusing of violence and breaking the law, corruption and problems with financing, inequality, discrimination, and others. The author has made the essential assessments and pointed directions of necessary changes. The main thesis of the article is that due to the above problems the Afghan police are not able to properly fulfill its tasks, mainly those which are strictly to the police. The basic research method used during researches is the method of analysing the source text.

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

49-64

Physical description

Dates

published
2019-12-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.