PL EN


2017 | 11 | 1 | 105-118
Article title

Edukacja dla bezpieczeństwa w polskiej szkole

Content
Title variants
EN
Safety Education in Polish School
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W poniższym tekście podjęto próbę spojrzenia na problematykę edukacji dla bezpieczeństwa realizowaną w środowisku szkolnym. Wyjaśniono, czym jest bezpieczeństwo w ujęciu wartości edukacyjnej, oraz przedstawiono zarys historyczny kształtowania się przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Zebrano podstawowe treści i cele kształcenia realizowane w polskiej szkole wraz z uwzględnieniem zmian, jakie wprowadza reforma edukacji ogłoszona w 2016 r. W ostatniej części wskazano potrzeby, oczekiwania i możliwości doskonalenia w odniesieniu do edukacji dla bezpieczeństwa. Głównym celem rozważań jest identyfikacja obszarów edukacji na rzecz bezpieczeństwa podejmowanych w polskich szkołach.
EN
The following text is an attempt to look at the issue of safety education implemented in the school environment. It explains what safety is in terms of educational value and outlines the historical development of the education for safety. Basic content and learning objectives pursued in Polish schools were collected, taking into account the changes introduced by education reform announced in 2016. In the last part there are indicated the needs, expectations and opportunities for improving the education for safety. The main purpose of discussion is to identify the areas of education for security, undertaken in Polish schools.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
105-118
Physical description
Dates
published
2019-12-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.