Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 1 | 105-118

Article title

Edukacja dla bezpieczeństwa w polskiej szkole

Content

Title variants

EN
Safety Education in Polish School

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W poniższym tekście podjęto próbę spojrzenia na problematykę edukacji dla bezpieczeństwa realizowaną w środowisku szkolnym. Wyjaśniono, czym jest bezpieczeństwo w ujęciu wartości edukacyjnej, oraz przedstawiono zarys historyczny kształtowania się przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Zebrano podstawowe treści i cele kształcenia realizowane w polskiej szkole wraz z uwzględnieniem zmian, jakie wprowadza reforma edukacji ogłoszona w 2016 r. W ostatniej części wskazano potrzeby, oczekiwania i możliwości doskonalenia w odniesieniu do edukacji dla bezpieczeństwa. Głównym celem rozważań jest identyfikacja obszarów edukacji na rzecz bezpieczeństwa podejmowanych w polskich szkołach.
EN
The following text is an attempt to look at the issue of safety education implemented in the school environment. It explains what safety is in terms of educational value and outlines the historical development of the education for safety. Basic content and learning objectives pursued in Polish schools were collected, taking into account the changes introduced by education reform announced in 2016. In the last part there are indicated the needs, expectations and opportunities for improving the education for safety. The main purpose of discussion is to identify the areas of education for security, undertaken in Polish schools.

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

105-118

Physical description

Dates

published
2019-12-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.