Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 2 | 118-137

Article title

Zagrożenia bezpieczeństwa o charakterze terrorystycznym i przestępczym w placówkach oświatowo-wychowawczych

Authors

Content

Title variants

EN
Terrorist- and Crime-like Security Threats in Educational Facilities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zostały zaprezentowane zagrożenia dla bezpieczeństwa placówek oświatowo– wychowawczych. Autor zwraca uwagę na możliwość wystąpienia ataków o charakterze terrorystycznym oraz analizuje stopień przygotowania omawianych placówek na reagowanie w tego typu specyficznych zdarzeń kryzysowych. Artykuł podzielony jest na pięć części, których zadaniem jest dokonanie kompleksowej oceny bezpieczeństwa. Omówiona zostaje także tematyka przestępczości występującej na terenie przede wszystkim szkół podstawowych oraz gimnazjalnych jak i jej wpływu na funkcjonowanie instytucji oświatowych.
EN
In the article author have been presentet threats for security facilities of educational nature. The author draws attention to the possibility of terrorist attacks and analyzes the degree to which these facilities are prepared to react to such specific crisis events. The article is divided into five parts, which are responsible for a comprehensive safety assessment. The topic of crime occurring primarily in primary and lower secondary schools and its impact on the functioning of educational institutions is also discussed.

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

118-137

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_2_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.