PL EN


2017 | 11 | 2 | 147-155
Article title

Nowa odsłona terroryzmu – cyberterroryzm

Content
Title variants
EN
New Wave of Terrorism – Cyberterrorism
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One of the greatest civilization threats of the 21st century is terrorism, which triggers the psychosis of fear and concern of the inhabitants of the whole world. Until recently, this form of violence took the form of bomb attacks, kidnapping hostages or abductions for ransom. Unfortunately, in recent years, the rapid development of new technologies has become a factor causing the emergence of a new threat – cyberterrorism. The article discusses the types of attacks, the manner of their implementation and methods of their financing.
PL
Jednym z największych zagrożeń cywilizacyjnych XXI wieku jest terroryzm, który wywołuje psychozę strachu i zaniepokojenie mieszkańców całego świata. Do niedawna ta forma przemocy przybierała postać zamachów bombowych, porywania zakładników czy uprowadzeń dla okupu. Niestety, w ostatnich latach gwałtowny rozwój nowych technologii stał się czynnikiem, powodującym powstanie nowego zagrożenia – cyberterroryzmu. W artykule omówione zostały rodzaje ataków, sposób ich przeprowadzania oraz metody ich finansowania.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
147-155
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_2_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.