PL EN


2017 | 11 | 2 | 216-222
Article title

Współczesna rodzina jako środowisko kreujące proces socjalizacji społecznej

Content
Title variants
EN
The Contemporary Family as an Environment Creating a Socialization Process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena możliwości wypełnienia przez rodzinę funkcji kreatora procesu socjalizacji społecznej człowieka. Omówiono współczesną rolę rodziny, wskazano rolę jaką odgrywa w społeczeństwie otwartym. Zaprezentowano rolę czynnika religijnego w procesie socjalizacji. W konkluzji uznano, że złożoność współczesnego świata ogranicza rolę rodziny do kreatora procesów internalizacji.
EN
The aim of the article is to assess the ability of the family to fulfill the function of the creator of the social socialization process. The analysis was submitted the role of the family in an open society and the importance of religion in the process of socialization. In conclusion, it was recognized that the complexity of the modern world limits the role of the family to the creator of internalisation processes.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
216-222
Physical description
Dates
published
2019-12-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_2_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.