Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 2 | 216-222

Article title

Współczesna rodzina jako środowisko kreujące proces socjalizacji społecznej

Content

Title variants

EN
The Contemporary Family as an Environment Creating a Socialization Process

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena możliwości wypełnienia przez rodzinę funkcji kreatora procesu socjalizacji społecznej człowieka. Omówiono współczesną rolę rodziny, wskazano rolę jaką odgrywa w społeczeństwie otwartym. Zaprezentowano rolę czynnika religijnego w procesie socjalizacji. W konkluzji uznano, że złożoność współczesnego świata ogranicza rolę rodziny do kreatora procesów internalizacji.
EN
The aim of the article is to assess the ability of the family to fulfill the function of the creator of the social socialization process. The analysis was submitted the role of the family in an open society and the importance of religion in the process of socialization. In conclusion, it was recognized that the complexity of the modern world limits the role of the family to the creator of internalisation processes.

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

216-222

Physical description

Dates

published
2019-12-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_2_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.