PL EN


2017 | 11 | 2 | 13-17
Article title

Security and Law Theory and Practice as a Challenges for Security and Law Sciences’ Development

Content
Title variants
PL
Teoria i praktyka bezpieczeństwa i prawa jako wyzwania dla rozwoju bezpieczeństwa i nauk prawnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The security management and law protection of interests are made up by the logic sequence steps to prevent the manifestation or minimising of the security hazards and threats that cause the victimization of citizens, threaten the properties of citizens and societies, or otherwise act against the interests of citizens, social groups and societies. The essence of security management and law protection of interests is based primarily on the implementation of prophylactic measures against real threats to life and health of persons, property, rights and lawful interests of individuals and legal entities. The Security Sciences and Law Sciences are focused on the security management and criminal law protection of interests‘ agenda too.
PL
Zarządzanie bezpieczeństwem i prawna ochrona interesów składa się z działań w sekwencji logicznych w celu zapobieżenia lub minimalizacji zagrożeń, manifestację bezpieczeństwa i zagrożeń, które powodują wiktymizację obywateli, Istota zarządzania bezpieczeństwem i prawna ochrona interesów opiera się głównie na realizacji profilaktycznych środków przeciwko realnym zagrożeniom dla życia i zdrowia osób, majątku, praw i legalnych interesów osób fizycznych i podmiotów prawnych. Nauki o bezpieczeństwie i nauki prawne koncentrują się również na zarządzaniu bezpieczeństwem i ochronie prawa karnego także w zakresie interesów.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
13-17
Physical description
Dates
published
2019-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.