Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 2 | 39-53

Article title

Bezsilność prawa wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych – nielegalna migracja jako źródło terroryzmu

Authors

Content

Title variants

EN
Law Powerlessness Against Contemporary Asymmetric Threats – Illegal Migration as a Terrorism Source

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono problemy wynikające z wielu ograniczeń konstytucyjnych, politycznych czy legislacyjnych pokazując na przykładach, że trudno tak szybko dostosować system prawny do rozwijających się bardzo dynamicznie i rosnących w siłę nowych zagrożeń – zwłaszcza migracji oraz terroryzmowi.
EN
In the article presents problems resulting from many constitutional, political or legislative constraints, showing, for example, that it is difficult to quickly adapt the legal system to the dynamically developing and growing new threats – especially migration and terrorism.

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

39-53

Physical description

Dates

published
2019-12-28

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.