PL EN


2017 | 11 | 2 | 39-53
Article title

Bezsilność prawa wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych – nielegalna migracja jako źródło terroryzmu

Authors
Content
Title variants
EN
Law Powerlessness Against Contemporary Asymmetric Threats – Illegal Migration as a Terrorism Source
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problemy wynikające z wielu ograniczeń konstytucyjnych, politycznych czy legislacyjnych pokazując na przykładach, że trudno tak szybko dostosować system prawny do rozwijających się bardzo dynamicznie i rosnących w siłę nowych zagrożeń – zwłaszcza migracji oraz terroryzmowi.
EN
In the article presents problems resulting from many constitutional, political or legislative constraints, showing, for example, that it is difficult to quickly adapt the legal system to the dynamically developing and growing new threats – especially migration and terrorism.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
39-53
Physical description
Dates
published
2019-12-28
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.