Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 2 | 78-90

Article title

Rosyjsko-ukraiński konflikt 2014-2017 jako przykład wojny hybrydowej. Geneza, polityka, gospodarka

Content

Title variants

EN
The Russian and Ukrainian Conflict of 2014-2017 as an Example of a Hybrid Confrontation. Genesis, Politics, Economics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rosyjsko-ukraińskie zmagania 2014-2017 są typowym przykładem konfliktu hybrydowego z elementami charakterystycznymi dla zmagań asymetrycznych. Jest on toczony na wielu płaszczyznach często bezpośrednio nie związanych z działaniami o charakterze militarnym. Dokonując analizy konfliktu należy zwrócić uwagę na szeroki wachlarz używanych środków w celu realizacji przyjętej strategii. Federacja Rosyjska, która po załamaniu politycznym, militarnym nade wszystko zaś gospodarczym mającym miejsce w ostatniej dekadzie XX wieku, obecnie odbudowuje swoją mocarstwową pozycję często wykorzystuje narzędzia charakterystyczne dla hybrydowego pola zmagań.
EN
The Russian-Ukrainian struggle (2014-2017) is a typical example of hybrid conflict with some elements characteristic for asymmetric ones. It is done on various platforms, often not connected to direct military efforts. In the analyze process one should focus on the variety of tools combined with a view to achieve particular strategic aims. The Russian Federation – which is now rebuilding its imperial position after political, military and first of all economical breakdown of late 20`th century – often uses tools characteristic for hybrid conflicts. The paper “Russian-Ukrainian conflict of 2014-2017 as an example of hybrid confrontation – genesis, politics, economy” focuses on clarifying the Russian reality-creating tools in the broad security area. It also describes current relations, abilities and limitations of the conflicted states and the possible future perspectives. One should notice that such analyze covers all conflicted parts that determines the dynamics of war proceedings.

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

78-90

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_2_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.