PL EN


2017 | 11 | 2 | 91-110
Article title

Programy modernizacji technicznej i wymiany sprzętowej duńskich sił lądowych Hæren w latach 2013-2017

Content
Title variants
EN
Programs of Technical Modernization and Arms Exchange of Danish Land Forces Hæren in the Period 2013-2017
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie najważniejszych programów modernizacji technicznej wojsk lądowych Danii, realizowanych w latach 2013-2017. Punktem wyjścia dla analiz jest prezentacja podstawowych założeń strategii transformacji duńskiej armii. Wyczerpująco scharakteryzowane zostały kluczowe dla duńskiej obronności zakupy broni oraz wyposażenia militarnego. Wnioski końcowe, które zawarte zostały w artykule, służą sformułowaniu pewnych, ogólnych tez dotyczących duńskich programów zbrojeniowych.
EN
The aim of the article is to discuss the most important programs of technical modernization of Danish land forces in the years 2013-2017. The starting point for the analysis is the presentation of the basic assumptions of the strategy of the transformation of the Danish army. Crucial for Danish defense purchases of arms and military equipment has been widely characterized. The final conclusions contained in this article serve to formulate some general theses concerning Danish military programs.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
91-110
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_2_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.