Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 2 | 91-110

Article title

Programy modernizacji technicznej i wymiany sprzętowej duńskich sił lądowych Hæren w latach 2013-2017

Content

Title variants

EN
Programs of Technical Modernization and Arms Exchange of Danish Land Forces Hæren in the Period 2013-2017

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest omówienie najważniejszych programów modernizacji technicznej wojsk lądowych Danii, realizowanych w latach 2013-2017. Punktem wyjścia dla analiz jest prezentacja podstawowych założeń strategii transformacji duńskiej armii. Wyczerpująco scharakteryzowane zostały kluczowe dla duńskiej obronności zakupy broni oraz wyposażenia militarnego. Wnioski końcowe, które zawarte zostały w artykule, służą sformułowaniu pewnych, ogólnych tez dotyczących duńskich programów zbrojeniowych.
EN
The aim of the article is to discuss the most important programs of technical modernization of Danish land forces in the years 2013-2017. The starting point for the analysis is the presentation of the basic assumptions of the strategy of the transformation of the Danish army. Crucial for Danish defense purchases of arms and military equipment has been widely characterized. The final conclusions contained in this article serve to formulate some general theses concerning Danish military programs.

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

91-110

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2017_2_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.