Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 1 | 116-127

Article title

Inwestycje Chin w zielone i niskoemisyjne technologie w ramach inicjatywy Pasa i Drogi

Authors

Content

Title variants

EN
China's Green Investment and Low-Carbon Technologies Deployment Along the Belt and Road.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor charakteryzuje politykę Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie sektora energetyki odnawialnej oraz technologii niskoemisyjnych. Historia realizowanych w Chinach projektów z tego zakresu sięga lat osiemdziesiątych XX stulecia. Pokazuje inicjatywę Jednego Pasa i Jednej Drogi oraz strategię ChRL koncentrującą się na budowie i modernizacji sieci transportowej, energetycznej i komunikacyjnej w przestrzeni euroazjatyckiej. A zdobyta pozycja lidera w rozwoju zielonej energii sprawia, że Chiny już za niedługo mogą się stać globalnym eksporterem zielonej energii w zakresie energetyki wiatrowej, słonecznej oraz jądrowej. Zdobyta w tym zakresie pozycja Chin stawia ich w uprzywilejowanej pozycji, jako partnera współpracy w zakresie niskoemisyjnych technologii oferowanych w atrakcyjnych cenach.
EN
The writer characterises the politics of the People’s Republic of China as regards the renewable energy sector and low-emission technologies.The history of those projects executed in China starts in the 1980s. It shows the initiative of One Belt and One Road and the strategy of the PRC that focuses on building and modernising the transport, energy and communication networks in the euro-asiatic space. And the achieved leader’s position in the green Energy development results in China becoming soon a global exporter of green energy in the area of wind, sun and nuclear energy. China position is a privileged one, as a cooperation partner in the area of low-emission technologies in attractive prices.

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

116-127

Physical description

Dates

published
2019-12-29

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.