PL EN


2018 | 12 | 1 | 128-147
Article title

Zagraniczna polityka energetyczna a bezpieczeństwo energetyczne Niemiec – niektóre aspekty

Authors
Content
Title variants
EN
Foreign Energy Policy vs Energy Security of Germany – Selected Aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wybrane aspekty relacji między problemem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego a polityką zagraniczną Niemiec. W opracowaniu zaprezentowano czynniki wpływające na uwzględnianie kwestii zapewnienia dostaw energii w polityce zagranicznej Niemiec takie, jak struktura pozyskiwania energii pierwotnej, stopień zależności od importu surowców energetycznych i poziom dywersyfikacji kierunków dostaw energii. W tym kontekście omówiono również istotę transformacji energetycznej oraz kierunki i praktykę współpracy energetycznej Niemiec zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i multilateralnym.
EN
The article presents selected aspects of the relationship between the problem of ensuring energy security and the German foreign policy. The study describes factors affecting the provision of energy supply in the German foreign policy, such as the structure of the primary energy extraction, the degree of dependence on the import of energy resources and the level of diversification of energy supply sources. In this context the essence of energy transition as well as directions and practice of German energy cooperation, both bilaterally and multilaterally, are also discussed.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
128-147
Physical description
Dates
published
2019-12-29
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.