Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 1 | 128-147

Article title

Zagraniczna polityka energetyczna a bezpieczeństwo energetyczne Niemiec – niektóre aspekty

Authors

Content

Title variants

EN
Foreign Energy Policy vs Energy Security of Germany – Selected Aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje wybrane aspekty relacji między problemem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego a polityką zagraniczną Niemiec. W opracowaniu zaprezentowano czynniki wpływające na uwzględnianie kwestii zapewnienia dostaw energii w polityce zagranicznej Niemiec takie, jak struktura pozyskiwania energii pierwotnej, stopień zależności od importu surowców energetycznych i poziom dywersyfikacji kierunków dostaw energii. W tym kontekście omówiono również istotę transformacji energetycznej oraz kierunki i praktykę współpracy energetycznej Niemiec zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i multilateralnym.
EN
The article presents selected aspects of the relationship between the problem of ensuring energy security and the German foreign policy. The study describes factors affecting the provision of energy supply in the German foreign policy, such as the structure of the primary energy extraction, the degree of dependence on the import of energy resources and the level of diversification of energy supply sources. In this context the essence of energy transition as well as directions and practice of German energy cooperation, both bilaterally and multilaterally, are also discussed.

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

128-147

Physical description

Dates

published
2019-12-29

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.