PL EN


2018 | 12 | 1 | 148-162
Article title

UE jako aktor globalny – historyczny i współczesny przegląd rosnącej działalności stabilizacyjnej Unii Europejskiej w Europie i na Kaukazie Południowym

Authors
Content
Title variants
EN
EU as a Global Actor – a Historical and Contemporary Overview of the European Union’s Growing Stabilization Activity in Europe and South Caucasus
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to present briefly as an overview, the EU’s commitment to maintaining peace in Europe and South Caucasus. The study highlights the most important manifestations of the EU civilian missions and military operations in those regions. The forms of this EU involvement in the world are very different from own civilian missions (including Georgia or Ukraine) and support for military operations of other international organizations, for instance – the case of NATO’s military operation ISAF in Afghanistan.
PL
Celem tego artykułu jest krótka prezentacja w postaci przeglądu zaangażowania UE w utrzymanie pokoju w Europie i na Południowym Kaukazie. Niniejsze studium wyszczególnia najważniejsze przejawy unijnych misji cywilnych i operacji militarnych w tych regionach1. Te formy zaangażowania UE na świecie są bardzo zróżnicowane, zaczynając od misji cywilnych (Gruzja lub Ukraina), kończąc na wsparciu dla operacji wojskowych innych organizacji międzynarodowych, na przykład NATO – operacja militarna ISAF w Afganistanie.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
148-162
Physical description
Dates
published
2019-12-29
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.