Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 1 | 163-172

Article title

Sektor organizacji pozarządowych w stosunku do politycznej sytuacji w Tanzanii

Authors

Content

Title variants

EN
NGO Sector in Relation to Political Situation in Tanzania

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tanzański sektor organizacji pozarządowych jest uznawany za jeden z najefektywniejszych w regionie Afryki Wschodniej. Od początku lat 90. NGO angażowały się w tworzenie przestrzeni dla aktywności społecznej i dążyły do uniezależnienia się od scentralizowanej władzy. To one rozpoczęły falę krytyki pod adresem partii rządzącej – w okresie, gdy opozycja była zbyt słaba, by wypełnić ten obowiązek. Pomimo różnorodnych trudności, udało im się zrealizować wiele z zakładanych celów. Obecnie jednak, niektóre z tych osiągnięć ulegają zniszczeniu na skutek decyzji podejmowanych przez partię rządzącą – które dodatkowo zaburzają równowagę pomiędzy sektorem pozarządowym a władzą. W związku z powyższym, celem niniejszego artykułu jest rozważenie sytuacji w sektorze NGO w odniesieniu do najistotniejszych zmian politycznych zachodzących w Tanzanii. Artykuł został przygotowany w oparciu o literaturę przedmiotu, materiały prasowe oraz wyniki badań terenowych, prowadzonych przez autorkę metodą wywiadów pogłębionych z reprezentantami sektora NGO w Tanzanii. Badania te były finansowane w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 9 Nr: 2015/17/N/ HS5/00408.
EN
The non-governmental sector in Tanzania is recognized as one of the most powerful in the East Africa region. NGOs have worked laboriously since the beginning of the1990s to create a space for social activity and to gain independency from the government. They started waves of criticism against the ruling party at times when the opposition was too weak to fulfil this duty and, despite difficult economic and political conditions, they accomplished many of their goals. The current situation in the political sphere is destroying some of former achievements and is disturbing the balance between NGOs and the ruling party. Therefore, the aim of this paper is to examine the present situation in the NGO sector in relation to crucial political changes. The paper is based on a content analysis of subject literature sources and press releases as well as the field research and interviews that the author has conducted with the representatives of the NGO sector in Tanzania. The field research was funded by a grant from the National Science Centre – PRELUDIUM 9 Number: 2015/17/N/HS5/00408.

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

163-172

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.