PL EN


2018 | 12 | 1 | 173-183
Article title

Zastosowanie metody Job Safety Analysis (JSA) w ocenie ryzyka zawodowego operatora koparki w kopalni odkrywkowej

Authors
Content
Title variants
EN
Applying the Method of Job Safety Analysis [JSA] to Assess the Professional Risk of an Excavator Operator in an Open-Pit Mine
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The occupational risk is discussed and what it causes.. The relationship between hazards and work safety has been reported. The JSA risk assessment method was given. On the example of the Turów mine, the dangers of the excavator operator’s job were discussed and reported. Hazards were identified and their probability was assessed. Statistical data on accidents and results of measurements of factors dangerous for health were given. A professional risk assessment of an excavator operator was carried out. The conclusions indicate the types of remedial actions which aim to bring the risk to a lower level than the allowable one, where the amount of losses associated with the activation of the hazard is acceptable.
PL
Omówiono ryzyko zawodowe i podano co ono powoduje. Podano zależność między zagrożeniem a bezpieczeństwem pracy. Podano opis metody JSA oceny ryzyka zawodowego. Na przykładzie kopalni Turów mówiono i podano zagrożenia występujące na stanowisku pracy operatora koparki. Dokonano identyfikacji zagrożeń i oceniono prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Podano dane statystyczne wypadków i wyniki pomiarów czynników niebezpiecznych dla zdrowia. Dokonano oceny ryzyka zawodowego operatora koparki. We wnioskach podano rodzaje działań naprawczych celem doprowadzenie tego ryzyka do poziomu niższego niż dopuszczalnego, czyli takiego, przy którym wielkość strat związanych z aktywizacją danego zagrożenia jest możliwa do zaakceptowania.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
173-183
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.