PL EN


2018 | 12 | 1 | 184-201
Article title

Jaki duch w zdrowych ciałach? System aksjonormatywny członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego

Authors
Content
Title variants
EN
What Spirit Is in Healthy Bodies? An Axiological and Normative System of the Members of Józef Piłsudski Shotgun Association „Shooter”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst został poświęcony wartościom, normom oraz działaniom z jednej strony propagowanym i podejmowanym, a na pewno deklarowanym przez Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego jako organizację, z drugiej zaś wyznawanym i realizowanym (na pewno deklarowanym) przez jego przede wszystkim nastoletnich aktywistów. Charakterystyki obu systemów aksjonormatywnych stowarzyszenia – oficjalnego i deklarowanego przez szeregowych członków – dokonano na podstawie analizy dokumentów i publicznych wypowiedzi jego liderów oraz w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych. Z ich pomocą próbowano też określić typ patriotyzmu dominującego w przekonaniach badanych strzelców. W tym celu zaproponowano trzy kategorie patriotyzmu: flagi, godła i pięści. W konsekwencji dokonanych ustaleń naszkicowano aksjonormatywny portret nastoletnich członków związku i sformułowano kilka postulatów dotyczących roli tego stowarzyszenia jako składowej systemu socjalizacji.
EN
This paper is focused on values, norms, and actions that – on the one hand – are propagated and undertaken (and certainly declared) by the Józef Piłsudski Shotgun Association “Shooter” , and – on the other hand – that are confessed and implemented (and certainly declared) by its young members. Characteristics of both axiological and normative systems of this association – official and declared by ordinary members – were made on the basis of the analysis of documents and public statements, and survey research as well. With the help of these studies, the type of patriotism prevailing in the beliefs of the shooters was also tried to be identified. For that reason, three types of patriotism - of a flag, emblem, and fist - have been proposed. On the basis of our research, we propose an axiological and normative concept of the young members of that association, and several remarks were made on the role of this association as a component of the socialization system.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
184-201
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.