PL EN


2018 | 12 | 1 | 202-210
Article title

Rozwój lotnisk lokalnych w kontekście bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

Authors
Content
Title variants
EN
The Development of Local Airports in the Security Context of Civil Aviation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rolą samorządów terytorialnych jest ukierunkowywanie działań rozwojowych na cele skojarzone z ekonomią, gospodarką, turystyką i bezpieczeństwem w regionie. Lotniska lokalne stanowią skuteczne narzędzie wykorzystywane przez władze lokalne w budowaniu polityki bezpieczeństwa. Jest to także ogromny potencjał dla rozwoju regionu. Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki rozwoju lokalnego lotniska w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. W pierwszej części artykułu przedstawiono główne definicje pojawiające się w obszarze General Aviation i dane statystyczne odnośnie lotnisk cywilnych w Polsce, z kolei w drugiej części skupiono się na możliwych działaniach władz lokalnych oraz organizacji międzynarodowych podczas budowy bezpieczeństwa miejscowego i regionalnego przy jednoczesnym rozwoju regionu pod względem gospodarczym, naukowym i technicznym.
EN
The role of local government units focuses on direct development activities related to economy, tourism and safety in a certain area. Local airports have become effective tools to build safety policy by local government units. They also have a huge potential for the regional development. The aim of the article is an analysis of local airport development with the regard to civil aviation safety. The first part of the article presents statistics and main definitions related to General Aviation. The second part contains possible actions of local government units and international organizations to build the local and regional safety as regards economics, science and technology.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
202-210
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.