Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 1 | 226-234

Article title

Organy ochrony bezpieczeństwa państwa wobec nowych form terroryzmu

Authors

Content

Title variants

EN
The Bodies of State Security Protection Against New Forms of Terrorism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zapewnienie i ochrona bezpieczeństwa obywateli jest obowiązkiem państwa. Związane z tym zadania państwo realizuje poprzez swoje organy wyspecjalizowane w zakresie przeciwdziałania i zwalczania wszelkiego rodzaju zagrożeń. Jednym z nich jest terroryzm, który stał się swego rodzaju symbolem opisującym współczesną rzeczywistość. Celem artykułu jest przedstawienie obowiązków państwa wobec zagrożenia terrorystycznego oraz nowych form terroryzmu.
EN
Ensuring and protecting the security of citizens is the responsibility of the state. The state accomplishes these tasks through the specialized bodies in the field of counteracting and combating all kinds of threats. One of them is terrorism, which has become a kind of symbol describing contemporary reality. The aim of the article is to present the state’s responsibilities towards the terrorist threat and new forms of terrorism.

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

226-234

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.