Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 1 | 237-247

Article title

Pozycja gospodarcza Wielkiej Brytanii a statystyka dynamiki wojen 1816-1913

Authors

Content

Title variants

EN
Economic Position of the United Kingdom and the Statistics of War Dynamics in Years 1816-1913

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Badania naukowe zawarte w treści artykułu odnoszą się do zagadnień relacji zachodzącej pomiędzy pozycją gospodarczą mocarstwa dominującego (w tym przypadku Wielkiej Brytanii okresu XIX wieku, od ery post-napoleońskiej do roku poprzedzającego wybuch I wojny światowej) a dynamiką ilościowych zmian zachodzących w ramach zjawiska wojny. Metody badawcze naznaczonych relacji mają charakter ścisły, empiryczno-naukowy, statystyczno- matematyczny, ogólnie odwołujący się do ram metodologii filozofii fizykalnej. Struktura badań, w pewnej swej mierze, wpisuje się, jako proces weryfikacyjny i eksploracyjny, do ram teorii głoszących uniwersalizm, powtarzalność czy cykliczność procesów międzynarodowych.
EN
The research contained in the article refers to the relation issues between the position of the economic power of the dominant empire (in this case the UK from the 19th century, from the post-Napoleonic era to the year preceding the outbreak of World War I) and the dynamics of quantitative changes taking place within the war phenomenon.. The test methods of the marked relations have a scientific, empirical, statistical and mathematical character, generally referring to the framework of the methodology of physical philosophy. The structure of the research, to some of its extent, fits, as the process of verification and exploration, to the theory framework which preaches universality, repeatability and cyclical nature of international processes.

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

237-247

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.