PL EN


2018 | 12 | 1 | 237-247
Article title

Pozycja gospodarcza Wielkiej Brytanii a statystyka dynamiki wojen 1816-1913

Authors
Content
Title variants
EN
Economic Position of the United Kingdom and the Statistics of War Dynamics in Years 1816-1913
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania naukowe zawarte w treści artykułu odnoszą się do zagadnień relacji zachodzącej pomiędzy pozycją gospodarczą mocarstwa dominującego (w tym przypadku Wielkiej Brytanii okresu XIX wieku, od ery post-napoleońskiej do roku poprzedzającego wybuch I wojny światowej) a dynamiką ilościowych zmian zachodzących w ramach zjawiska wojny. Metody badawcze naznaczonych relacji mają charakter ścisły, empiryczno-naukowy, statystyczno- matematyczny, ogólnie odwołujący się do ram metodologii filozofii fizykalnej. Struktura badań, w pewnej swej mierze, wpisuje się, jako proces weryfikacyjny i eksploracyjny, do ram teorii głoszących uniwersalizm, powtarzalność czy cykliczność procesów międzynarodowych.
EN
The research contained in the article refers to the relation issues between the position of the economic power of the dominant empire (in this case the UK from the 19th century, from the post-Napoleonic era to the year preceding the outbreak of World War I) and the dynamics of quantitative changes taking place within the war phenomenon.. The test methods of the marked relations have a scientific, empirical, statistical and mathematical character, generally referring to the framework of the methodology of physical philosophy. The structure of the research, to some of its extent, fits, as the process of verification and exploration, to the theory framework which preaches universality, repeatability and cyclical nature of international processes.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
237-247
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.