Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 1 | 68-81

Article title

Astroturfing internetowy a zagrożenie bezpieczeństwa – protesty w obronie sądów w Polsce, boty i dezinformacja

Content

Title variants

EN
Internet Astroturfing Against a Security Threat – Protests Defending Courts, Bots and Disinformation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem artykułu jest chaos informacyjny powstały podczas protestów o obronie sądów w Polsce w lipcu 2017 r. Wydarzenia, które miały wówczas miejsce były interpretowane jako astroturfing, tak w świecie realnym, jak i wirtualnym. Kampanie astroturfingowe to nieetyczne działanie marketingowe, którego celem jest stworzenie wrażenia oddolności, choć w rzeczywistości jest to skoordynowana kampania. Obie strony mocno spolaryzowanej sceny politycznej w Polsce wskazywały na tego typu działania swoich adwersarzy. Celem artykułu jest studium przypadku oraz próba odpowiedzi na pytanie czy w Polsce w 2017 r. byliśmy świadkami i odbiorcami kampanii astroturfingowej. Rodzi się pytanie, czy taki typ działań jest rzeczywistym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
EN
The topic of the article is the information chaos which emerged during the protests defending justice courts in Poland in July 2017. The events that took place then, were interpreter as astroturfing, both in the real and virtual world. Astroturfing campaigns are non-ethical marketing actions, which mean to create a grassroots impression, while, as a matter of fact, it is a coordinated campaign. Both sides of a very polarised political scene in Poland were pointing out such actions of their adversaries. The aim of the article is a case study and an attempt to answer a question of whether we witnessed and were exposed to an astroturfing campaign. A question turns up: are such actions a real security threat?

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

68-81

Physical description

Dates

published
2019-12-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.