Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 1 | 82-94

Article title

Deprofesjonalizacja terroryzmu? Modus operandi, motywacje, oddziaływanie na infrastrukturę miast

Content

Title variants

EN
Deproffesionalisation of Terrorism? Modus Operandi, Motivations, Impact on City Infrastructure

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule poddano analizie jeden z istotniejszych nurtów współczesnego terroryzmu – terroryzm tzw. samotnych wilków. Autor poddaje badaniu ten specyficzny rodzaj zjawiska, a także zastanawia się nad jego korzeniami, analizując aktywność tzw. Państwa Islamskiego. W tekście przybliżono także rozważania na temat relacji pomiędzy omawianą odmianą terroryzmu a atakami samobójczymi. Ostatni fragment artykułu poświęcony jest przemianom współczesnych metropolii, które w odpowiedzi na szeroko rozumiane zagrożenie terrorystyczne reagują powstawaniem w nich tzw. małej architektury bezpieczeństwa, a metody działania współczesnych terrorystów jedynie te procesy przyspieszą.
EN
The article analyses one of the more important trends of modern terrorism – terrorism of the so-called lonely wolves. The writer examines this specific phenomenon and ponders on its roots, analysing the activity of the so-called Islamic State. The text includes also the considerations of the relation between the discussed type of terrorism and the suicide attacks. The last fragment of the article is devoted to the transformations of contemporary metropolises, which respond to the widely-comprehended terrorist threat with the appearance of the so- -called small security architecture. The action methods of contemporary terrorists only speed up those processes.

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

82-94

Physical description

Dates

published
2019-12-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.