PL EN


2018 | 12 | 1 | 82-94
Article title

Deprofesjonalizacja terroryzmu? Modus operandi, motywacje, oddziaływanie na infrastrukturę miast

Content
Title variants
EN
Deproffesionalisation of Terrorism? Modus Operandi, Motivations, Impact on City Infrastructure
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses one of the more important trends of modern terrorism – terrorism of the so-called lonely wolves. The writer examines this specific phenomenon and ponders on its roots, analysing the activity of the so-called Islamic State. The text includes also the considerations of the relation between the discussed type of terrorism and the suicide attacks. The last fragment of the article is devoted to the transformations of contemporary metropolises, which respond to the widely-comprehended terrorist threat with the appearance of the so- -called small security architecture. The action methods of contemporary terrorists only speed up those processes.
PL
W artykule poddano analizie jeden z istotniejszych nurtów współczesnego terroryzmu – terroryzm tzw. samotnych wilków. Autor poddaje badaniu ten specyficzny rodzaj zjawiska, a także zastanawia się nad jego korzeniami, analizując aktywność tzw. Państwa Islamskiego. W tekście przybliżono także rozważania na temat relacji pomiędzy omawianą odmianą terroryzmu a atakami samobójczymi. Ostatni fragment artykułu poświęcony jest przemianom współczesnych metropolii, które w odpowiedzi na szeroko rozumiane zagrożenie terrorystyczne reagują powstawaniem w nich tzw. małej architektury bezpieczeństwa, a metody działania współczesnych terrorystów jedynie te procesy przyspieszą.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
82-94
Physical description
Dates
published
2019-12-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.