Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 1 | 105-115

Article title

Budowa potencjału morskiego Chin

Content

Title variants

EN
China's Maritime Capacity Building

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom wzrostu potęgi Chin na początku XXI w. Analizuje on ogólne aspekty tego procesu, takie jak: rozwój infrastruktury i przemysłu stoczniowego, wzrost liczby jednostek marynarki handlowej oraz modernizacja marynarki wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChAL-W). Proces modernizacji marynarki wojennej ChAL-W odzwierciedla wiele istotnych problemów, przykładowo takich jak ewolucja strategii wojskowej, czy rozwój potencjału morskiego. Obecnie przemysł stoczniowy Chin produkuje coraz nowocześniejsze okręty i wykorzystuje coraz nowocześniejsze technologie. Najnowsze chińskie jednostki są porównywalne z okrętami zachodnimi albo japońskimi. Wzrasta także potencjał ludzki sił morskich Chin. Ramy teoretyczne artykułu określa koncept „mocarstwa morskiego” Alfreda Mahana oraz pięć założeń względem systemu międzynarodowego Johna Mearsheimera.
EN
The paper explores China’s sea power growth in the beginning of the 21st century. It analyzes certain general aspects of the process: infrastructure and shipbuilding industry development, merchant navy growth, and the People’s Liberation Army Navy (PLAN) modernization as well. The process of modernizing PLAN included many important problems, such as for example the evolution of the military strategy or the development of sea capability. At present, China’s shipbuilding industry produces more modern navy ships and it uses more modern technologies. The newest Chinese vessels are comparable to Western and Japanese ones. The manpower of Chinese sea forces is also growing. The theoretical framework of the paper is rooted in Alfred Mahan’s concept of the sea power and John Mearsheimer’s five assumptions about the international system.

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

105-115

Physical description

Dates

published
2019-12-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.