PL EN


2018 | 12 | 1 | 105-115
Article title

Budowa potencjału morskiego Chin

Content
Title variants
EN
China's Maritime Capacity Building
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom wzrostu potęgi Chin na początku XXI w. Analizuje on ogólne aspekty tego procesu, takie jak: rozwój infrastruktury i przemysłu stoczniowego, wzrost liczby jednostek marynarki handlowej oraz modernizacja marynarki wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChAL-W). Proces modernizacji marynarki wojennej ChAL-W odzwierciedla wiele istotnych problemów, przykładowo takich jak ewolucja strategii wojskowej, czy rozwój potencjału morskiego. Obecnie przemysł stoczniowy Chin produkuje coraz nowocześniejsze okręty i wykorzystuje coraz nowocześniejsze technologie. Najnowsze chińskie jednostki są porównywalne z okrętami zachodnimi albo japońskimi. Wzrasta także potencjał ludzki sił morskich Chin. Ramy teoretyczne artykułu określa koncept „mocarstwa morskiego” Alfreda Mahana oraz pięć założeń względem systemu międzynarodowego Johna Mearsheimera.
EN
The paper explores China’s sea power growth in the beginning of the 21st century. It analyzes certain general aspects of the process: infrastructure and shipbuilding industry development, merchant navy growth, and the People’s Liberation Army Navy (PLAN) modernization as well. The process of modernizing PLAN included many important problems, such as for example the evolution of the military strategy or the development of sea capability. At present, China’s shipbuilding industry produces more modern navy ships and it uses more modern technologies. The newest Chinese vessels are comparable to Western and Japanese ones. The manpower of Chinese sea forces is also growing. The theoretical framework of the paper is rooted in Alfred Mahan’s concept of the sea power and John Mearsheimer’s five assumptions about the international system.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
105-115
Physical description
Dates
published
2019-12-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.